นักศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคว้ารางวัลด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8 หรือ THM Fair 2021 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 15 สถาบัน เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและเป็นทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต

            โดยการแข่งขันในครั้งนี้อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่

1. ทักษะการนำเสนอของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ

2. ทักษะมัคคุเทศก์

3. ทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับลักษณ์ เปลี่ยนลุค ยุค New normal”

            สำหรับผลการแข่งขัน นายชนสรณ์ คุณาธิมาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ โดยมีอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์ ดร.มลทิชา แจ่มจันทร์ และอาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนางสาวพรรณพษา เพิ่มพูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับประเทศ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี