คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ แสดงมุทิตาจิตผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าพบนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

            โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี ได้กล่าวขอบคุณที่ทางจังหวัดเพชรบุรีได้ให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา ในการทำงานเพื่อประชาชน โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

            ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ก็ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเช่นเดียวกัน ที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์กับทางจังหวัด โดยเฉพาะการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของโรงแรมเพชรน้ำหนึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019

 # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี