นศ.ศิลปะเจ๋ง!! ผลงานได้จัดแสดงเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา

นศ.ศิลปะเจ๋ง!!! ผลงานได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา

นายนิธิ กล่ำกลัด นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปี 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้นำผลงาน “วิถีชีวิตสัตว์สังคม” ไปจัดแสดง ภายใต้โครงการศิลปะนานาชาติ สงขลาเชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น” (ART new GEN 2021) Regenerate – Normal condition (ฟื้นฟู – สู่สภาวะปกติ) ณ หอศิลปสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์กิตติพันธ์ุ ชินวรรณโชติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายนิธิ กล่ำกลัด เจ้าของผลงาน ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ว่า “จากในสังคมปัจจุบันพฤติกรรมของมนุษย์มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและปัจจัยจำนวนมาก จึงได้หยิบยกปัญหาในสังคมโดยนำเรื่องราวของสัตว์ที่ใกล้ตัวของตนเองนำมาผูกเรื่องราว ก่อให้เห็นปัญหาของสุนัขที่ถูกทอดทิ้งที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งสื่อถึงความน่าสงสาร ความเสื่อมโทรมและการพยายามเอาตัวรอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่แตกต่างกันจากสังคมมนุษย์จึงเปรียบเปรยเหมือนดั่งสังคมมนุษย์ และนำสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานการสร้างสรรค์ทางประติมากรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยอาศัยรูปทรงสุนัขจรจัดเป็นสื่อกลางเพื่อนำเสนอเรื่องราวและสื่ออารมณ์ถึงผู้รับชม

สำหรับโครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น” (Art new Gen) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปะในภูมิภาคต่างๆ โดยสร้างกลุ่มภัณฑารักษ์เพื่อหาผลงานศิลปกรรมของนิสิต นักศึกษา และศิลปินในภาคอีสาน เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน