อธิการบดีฯ เข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดเมืองท่องเที่ยวชะอำ “CHA – AM Sunshine”

อธิการบดีฯ เข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดเมืองท่องเที่ยวชะอำ “CHA - AM Sunshine” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดเมืองท่องเที่ยวชะอำ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว “CHA – AM Sunshine” ณ ชายหาดชะอำ บริเวณหน้าโรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

สำหรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวชะอำ ได้มีการวางแนวนโยบายและความพร้อมมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการทุกด้าน มีทั้งแผนเผชิญเหตุ พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ สายด่วน 1132 ที่จะดูแลนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง และเข้มทุกมาตรการเพื่อความปลอดภัย ตลดจนระบบ Command Center พร้อมที่จะเชื่อมโยงระบบกับระบบของ Thailand pass สามารถจะรู้ถึงความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางอยู่ในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา รวมถึงช่องทางในการสื่อสาร เว็บไซต์ Social Media

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน