ม.ราชภัฏเพชรบุรี ถวายกฐินสามัคคี วัดสิงขรวราราม เมียนมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถวายกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนโครงการห้องสมุดรวมใจ วัดสิงขรวราราม เมียนมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนโครงการห้องสมุดรวมใจ วัดสิงขรวราราม จังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถวายหนังสือสำหรับวัดสิงขรวรารามและวัดแหลมทอง ถวายพระไตรปิฎกสำหรับวัดทุ่งพี ซึ่งศูนย์วิจัยสิงขรมะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่ววมกับมูลนิธิพระครูโกศลวัชรธรรม (จิตฺตสํวโร) และศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงที่ 3 ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณพื้นที่หมู่ 6 บ้านไร่เครา ตำบลคลอดวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            ในพิธี อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้เข้าร่วม ได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยและเครื่องอัฐบริขารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนหนังสือพระไตรปิฎก ยารักษาโรคและเจลแอลกอฮอล์ด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี