ตรวจความพร้อมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อต่ออายุในระยาว

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ เปิดบ้านรับการตรวจความพร้อมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อต่ออายุในระยาว

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 5 ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นำโดยนายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อมและความเหามะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อต่ออายุของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ กล่าวว่า การตรวจความพร้อมของคณะตรวจความพร้อมในครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบความพร้อม ความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และความปลอดภัย เพื่อต่ออายุในระยะยาวต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน