ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบ 50% เข้ามาดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

สำหรับนักศึกษาฯ ที่ขอรับสิทธิช่วยเหลือในโครงการลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ชำระค่าเนียมการศึกษาแบบ 50%

ให้นักศึกษาเข้ามาดำเนินการรับรองในเอกสารรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

โดยเข้าระบบ ฯ ได้ที่ลิ้ง https://unicadx.pbru.ac.th/refund/payhalf.php 

เพื่อทางมหาวิทยาลัยฯจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการลดค่าเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการรับรองในเอกสารรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน