นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ชมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต่อยอดเป็นกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะต่อยอดเป็นกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (THM Fair) ครั้งที่ 8 จัดโดยคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ (English Presentation Competition on Selling Tourist Souvenir)  โดยมี ดร.มธุรส  ปราบไพรี อาจารย์ที่ปรึกษา และนายชนสรณ์  คุณาธิมาพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้แทนในการรับมอบเกียรติบัตร

            เช่นเดียวกับทางด้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ส่งอาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2564  โดยมีผู้ได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับดีเด่น  ระดับ ดี และรางวัลประเภท Popular vote ซึ่งมีผู้แทนอาจารย์แต่ละสาขาเข้ารับเกียรติบัตร

โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งสลอด ซึ่งจะต่อยอดเป็นกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 ที่กำลังจะมาถึง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี