ราชภัฏเพชรบุรีห่วงใย ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านโค้งตาบาง

ราชภัฏเพชรบุรีห่วงใย ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านโค้งตาบาง

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่ 10 บ้านโค้งตาบาง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อนำไปสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายฉันท์ อัครสกุลภิญโญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้างโค้งตาบาง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กล่าวว่า “ขอเป็นตัวชาวโค้งตาบางในการกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรีที่ให้การช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอด ทั้งในเรื่องของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และในครั้งนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกับปัญหาน้ำท่วม มหาวิทยาลัยก็ยังมาเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว”

สำหรับบ้านโค้งตาบาง เป็นชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีลงไปให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน หลังจากที่พบว่าชุมชนดังกล่าวประสบปัญหาในเรื่องของรายได้ ไม่มีอาชีพที่ยั่งยืน จึงได้ลงไปสร้างอาชีพด้วยการสอนนวดแผนไทยโดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดูแล ตามโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี