ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก นั้น จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 9 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน