การแข่งขัน “Coffee Break Contest”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขัน “Coffee Break Contest” 
ร่วมเตรียมความพร้อมสู่งาน Phetchaburi City Of Gastronomy : CHA-AM Food Festival ครั้งที่ 1

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการแข่งขัน “Coffee Break Contest” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Phetchaburi City Of Gastronomy : CHA-AM Food Festival ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หอการค้าจังหวัดเพชรบุรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน

            สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 8 ทีม ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยมีหลักเกณฑ์คือผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องประกอบอาหารว่าง ซึ่งเป็นอาหารคาว 1 เมนู อาหารหวาน 1 เมนู และเครื่องดื่ม 1 เมนู ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแต่ละเมนูจะต้องแสดงถึงเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี

            โดยผลการแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือทีมอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมนำผลงานไปจัดแสดงและเสิร์ฟให้ผู้เข้าร่วมในงาน Phetchaburi City Of Gastronomy : CHA-AM Food Festival ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 จำนวน 100 ชุด นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00- 23.00 น. ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “ การจัดการขันในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้นำอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สินค้าของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีไปยังผู้ประกอบการต่าง ๆ สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี