จัดบูธโชว์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในงาน Phetchaburi City of Gastronomy

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดบูธโชว์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในงาน Phetchaburi City of Gastronomy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Phetchaburi City of Gastronomy (CHA – AM Food Festival) ณ บริเวณชายหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม นี้ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

          การจัดงานในครั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการจัดบูธอาหารคาว – หวาน อัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีไว้ให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและแวะชิม เช่น ขนมหม้อแกง กาแฟไข่ชะมด ไซรัปตาลโตนด เค้กกล้วยหอม โจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงพื้นที่ไปพัฒนา ต่อยอดและยกระดับสินค้าร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล โดยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบุรี

          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดงาน ให้นำผลงานภาพวาดขนมหวานเมืองเพชร ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รับชม ส่วนทางด้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารไปจัดอาหารต้อนรับผู้เข้าร่วมงานด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี