เปิดตัวหนังสือ “สมเด็จฯ กับเพชรบุรี”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดตัวหนังสือ “สมเด็จฯ กับเพชรบุรี”รายได้สมทบทุนโครงการรอยเสด็จเพชรบุรี สืบสานพระราชปณิธานฯ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล เปิดตัวหนังสือ “สมเด็จฯ กับเพชรบุรี” ณ ไร่ปลายนา ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

หนังสือ “สมเด็จฯ กับเพชรบุรี” เป็นหนังสือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 89 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจมากมาย เช่น พระราชประวัติ พระราชจริยวัตรกับครอบครัว พระราชกรณียกิจเพื่อแผ่นดิน การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดพิมพ์ ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนได้ในราคาเล่มละ 399 บาท รายได้สมทบทุน “โครงการรอยเสด็จเพชรบุรี” สืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือ “สมเด็จฯ กับเพชรบุรี” สามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3270-8608 ในวันและเวลาราชการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน