อธิการบดีฯ รับมอบโล่การจัดงาน ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม Royal Orchid Sheraton Ballroom 1-2 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เจริญกรุง กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในเรื่องของการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศหลังจากการฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid – 19 (12 เดือน 12 ดี) การสร้างประโยชน์ในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับประเทศ                             

            โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมอบโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้ความร่วมมือในการจัดแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน