ขนมไทยใส่ไอเดีย “ทาร์ตหม้อแกง”

ขนมไทยใส่ไอเดีย “ทาร์ตหม้อแกง” ในกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน

อาจารย์ณปภา หอมหวล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธิตการทำอาหารคาวหวาน เอกลักษณ์วัฒนธรรมของเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร ในเมนูขนมไทยใส่ไอเดีย ทาร์ตหม้อแกง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน :ASEAN Creative Cities 2021” ประจำปี 2564 ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเมืองสร้างสรรค์ และสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ภายใต้โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก  (UNESCO Creative Cities Network: UCCN)

สำหรับปี 2564 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ได้แก่ เพชรบุรี ประเทศไทย คูชิง สหพันธรัฐมาเลเซีย จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี