การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกนิวเมติกส์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกนิวเมติกส์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกนิวเมติกส์ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด