การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสารข้อมูล ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ชุด