ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น การจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม จำนวน ๑ เครื่อง

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน