ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม จำนวน ๑ เครื่อง