งานหอพักนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าอบรมการทำบราวนี่ชอกโกแลตวาเลนไทน์

งานหอพักนักศึกษา นำนักศึกษาหอพักเข้าอบรมอาชีพระยะสั้นพร้อมฝึกปฏิบัติการทำบราวนี่ชอกโกแลตวาเลนไทน์

      สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต มีการแข่งขันในเรื่องของการประกองอาชีพกันมากขึ้น ผู้ปกครองนักศึกษาได้รับผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะด้านอาชีพระยะสั้นระหว่างเรียน จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักศึกษา

     งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับนักศึกษาหอพัก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ 202  โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม ฝึกทักษะการประกอบอาหาร นำความรู้ไปสร้างรายได้เสริมในระหว่างเรียน ด้วยการอบรบรมการเป็นผู้ประกอบการ ก่อนที่จะลงมือฝึกปฏิบัติการทำบราวนี่ชอกโกแลตวาเลนไทน์ โดยมีนายทศพร ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ประจำโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เป็นผู้ให้ความรู้พร้อมสอนขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน