นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำผลงานไปจัดแสดงในโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำผลงานวิทยาศาสตร์ไปร่วมจัดแสดงในโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. (สายสีน้ำเงิน) ประจำปี 2565

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. (สายสีน้ำเงิน) ประจำปี 2565” ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี

        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชน ให้เข้าใจถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชีวิตในรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่ โดยจัดแสดงนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” กิจกรรมเสริมศึกษาเชิงปฏิบัติการและเสวนากับบุคคลต้นแบบ เพื่อที่จะขยายโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ

       โอกาสนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำกิจกรรม Coding Game ไปให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติด้วย ผู้สนใจสามารถไปชมและร่วมกิจกรรมได้ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน