พิธีอัญเชิญคุณพ่อปู่ดำใหญ่ขึ้นศาล ณ โบราณสถาน วัดช้างร้าง

พิธีอัญเชิญคุณพ่อปู่ดำใหญ่ขึ้นศาล ณ โบราณสถาน วัดช้างร้าง

       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญคุณพ่อปู่ดำใหญ่ขึ้นศาล ณ โบราณสถาน วัดช้างร้าง ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 10 รูป

       ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและชาวตำบลท่าช้าง ปลูกต้นพะยูงเพื่อเป็นร่มเงาต่อไปแก่บริเวณดังกล่าว ซึ่งจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป

       วัดท่าช้างหรือวัดช้างร้าง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพื้นที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์ โดยหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี