สูจิบัตร งานมหากรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9

สูจิบัตร งานมหากรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ณ วัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี