สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม65

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน