ถ่ายทอดสด บทบาทของไทยกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี 2019

บทบาทของไทยกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ปี 2019

สุจิบัตร งานมหากรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ณ วัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี