สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีประเด็นศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เรื่องของระบบคลังหน่วยกิต และการจัดเก็บเอกสาร โดยมี ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในปฏิบัติงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วม แลกเปลี่ยนและให้ข้อมูล ผ่าน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน