ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่งนักวิชาการประวัติศาสตร์ ประจำโครงการศึกษาประวัติศาสตร์เพชรบุรี : ชุมชนบนเส้นทางการค้าโบราณ สังกัดคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน