รางวัลการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67

อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม กับผลงานการแกะสลักหิน “สัมพันธภาพในพันธนาการ”

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

       โอกาสนี้ อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม กับผลงานการแกะสลักหิน “สัมพันธภาพในพันธนาการ”

       ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งวันนี้ – 17 เมษายน นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคาร) หลังจากนั้นจะนำไปจัดนิทรรศการสัญจรยังส่วนภูมิภาคต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน