ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น การจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้า เลิศธีระ สิริ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ งาน