โครงการสัมมนาป้องกันโรคและศัตรูพืชในการปลูกแตงโม

โครงการสัมมนาป้องกันโรคและศัตรูพืชในการปลูกแตงโม โดยนักศึกษาสังคมศึกษา

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาป้องกันโรคและศัตรูพืชในการปลูกแตงโม ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพส่งเสริมสร้างมูลค่าสู่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนาบูรณาการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ เรืองสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เป็นประธานในการเปิดโครงการ

การจัดโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของนักศึกษาที่พบว่าประชาชนในตำบลหนองพลับมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และสิ่งที่เป็นของขึ้นชื่อของตำบลหนองพลับคือแตงโม เนื่องจากสภาพดินมีแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกแตงโม จึงทำให้แตงโมหนองพลับมีรสหวาน เนื้อแดง กรอบ แต่พบว่าเกษตรกรต้องพบกับปัญหาระหว่างการปลูก เช่น โรคเถาเหี่ยว โรคราน้ำค้าง เพลี้ย ทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับการปลูกแตงโมไม่สามารถปลูกซ้ำที่เดิมได้ จึงมีการนำแตงโมจากที่อื่นมาสวมรอย ซึ่งเกษตรกรเกรงว่าจะเสียชื่อแตงโมหนองพลับ

ดังนั้น นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจในการใช้สารเคมีเพื่อการป้องกันโรคและศัตรูพืช เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นและประสบการณ์จากวิทยากร มีการเสนอแนวทางในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสู่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี