ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งชุดการแสดงเข้าร่วมงาน
“ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2565”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2565” ณ บริเวณสวนสาธารณะเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาไปทำการแสดงในพิธีเปิดงาน ชื่อชุด “เมืองของพ่อ เล่าขานคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว” ประกอบด้วยการแสดง 3 องก์ ได้แก่ องก์ 1  “ประจวบ” ที่บ่งบอกถึงสภาพพื้นที่ สถานที่สำคัญ องก์ 2  เมืองประจวบ” แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองก์ 3 เสน่หา “ประจวบคีรีขันธ์” เล่าถึงความสวยงามของจังหวัด ของดีประจำจังหวัดรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว

            ทั้งนี้ ชุดการแสดงดังกล่าว ฝึกซ้อมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา เป็นผู้ฝึกซ้อม

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน