ต้อนรับคณะทูตฯ ประจำประเทศเวียดนาม

ต้อนรับคณะทูตฯ ประจำประเทศเวียดนามและคณะผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนโครงการผู้นำรุ่นใหม่ หรือ Emerging Leader 2022 จากประเทศเวียดนาม นำโดยนายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นายตื่อ แถ่ง เว้ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศและชาวเวียดนามโพ้นทะเล คณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติเวียดนาม หัวหน้าคณะฝ่ายเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

โอกาสนี้ คณะดังกล่าวได้เข้ารับประทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมนิทรรศการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับชมการสาธิตการทำตุ๊กตาปูนปั้นจากดินเหนียว ชุดและเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำ เครื่องจักสาน ลายผ้าที่เกิดจากผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยสิงขรมะริดศึกษา และชมผลงานจิตรกรรมเกี่ยวกับขนมหวานซึ่งเป็นฝีมือของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา

 

โครงการผู้นำรุ่นใหม่หรือ Emerging Leader 2022 เป็นโครงการที่นำผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศเวียดนาม ที่มีความสนใจในประเทศไทย โดยเลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ในการศึกษาดูงาน เพราะเห็นว่าจังหวัดเพชรบุรีมีความครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และอยู่ในทุกส่วนของจังหวัด

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี