ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 (ITA)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ITA