นักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกิจการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับผู้นำนักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา

            เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรและผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฐ์ รองอธิการบดีฯ ที่ได้นำอาจารย์ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาวิศวกรสังคม ในโอกาสมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของงานกิจการนักศึกษา งานองค์การนักศึกษา งานสภานักศึกษาและงานสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ พร้อมลงพื้นที่ศูนย์วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตามโครงการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิศวกรสังคม ตลอดจนแลกเปลี่ยนปนะสบการณ์ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี