ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

                ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานโดย ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับโรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้กับผู้สนใจ จำนวน 9 คน ณ โรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้

                 สำหรับการสอบในครั้งนี้เป็นการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถด้านการประกอบอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับประกันคุณภาพ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรอง เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีมาตรฐาน โดยเมนูที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 เมนู ประกอบด้วย ผัดไท ต้มยำกุ้ง น้ำพริกหนุ่ม และถั่วเขียวต้มน้ำตาล
               ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ให้การเยี่ยมชมให้กำลังใจ และมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาเป็นผู้ทดสอบ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอีกด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน