ศูนย์แพทย์แผนไทยศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เป็นอาสาสมัครเพื่อการศึกษา สำหรับบริการการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ศูนย์แพทย์แผนไทยศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เป็นอาสาสมัครเพื่อการศึกษา
สำหรับบริการการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ศูนย์แพทย์แผนไทยศึกษาชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เป็นอาสาสมัครเพื่อการศึกษา สำหรับบริการการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยนักศึกษาแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 9-27 ธันวาคม 2562