ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดครุยวิทยฐานะ จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดครุยวิทยฐานะ จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

           ตามที่ งานพัสดุฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างตัดชุดครุยวิทยฐานะ จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือกนั้น จ้างค่าตัดชุดครุยวิทยฐานะ จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านครุยสยาม

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดครุยวิทยฐานะ จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน