“น้ำกล้วยหอมทอง” สินค้าตกเกรดสู่การค้าเชิงพาณิชย์

“น้ำกล้วยหอมทอง” สินค้าตกเกรดสู่การค้าเชิงพาณิชย์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำกล้วยหอมทองครบวงจรเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ที่สำนักงายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีเกษตรกรที่สมาชิกจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดเข้าร่วมการอบรม

       อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ กล่าวว่า ประชากรในพื้นที่อำเภอบ้านลาดส่วนใหญ่ประกอบชีพเกษตรกร ปลูกกล้วยหอมทอง ซึ่งตลาดกล้วยหอมทองของอำเภอบ้านลาด ร้อยละ 80 จะส่งออกตลาดต่างประเทศ ขณะที่ส่วนที่เหลือ เป็นกล้วยที่ไม่ได้คุณภาพและยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า โดยเฉลี่อยู่ที่ประมาณวันละ 2 ตัน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง จึงได้เข้าไปแก้ปัญหาด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการนำกล้วยหอมทองที่ตกเกรดมาสกัดน้ำกล้วยหอมทอง ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของลดอาการเหน็บชา ให้พลังงานกับร่างกายและมีแคลอรี่ต่ำ เหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกายและรักสุขภาพ มีความหวานจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มน้ำกล้วยหอมทองให้ดื่มง่ายยิ่งขึ้น โดยการผสมสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ กระชาย ขิง ตะไคร้ ที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการหวัด อาการไอ มีเสมหะ ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียด มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีในร่างกาย และยังเป็นยาบำรุงกำลัง

        นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกกล้วยหอมทองด้วยการนำเนื้อกล้วยหอมทองที่สกัดน้ำออกแล้วมาทำเป็นกล้วยกวน ส่วนเปลือกกล้วยหอมทองนำไปอบหรือตากให้แห้ง เป็นชาเปลือกกล้วยหอมทองบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ช่วยในการผ่อนคลาย

          นายศิริชัย จันทร์นาค ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด เผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในอำเภอบ้านลาดเป็นอย่างมาก หลังจากต้องประสบกับปัญหากล้วยตกเกรดที่ไม่มีตลาดรับซื้อหรือรับซื้อในราคาถูก เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้เข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนในการนำสินค้ามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ประโยชน์กล้วยหอมทองจากทุกส่วนทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ซึ่งหลังจากนี้ทางสหกรณ์จะจัดตั้งกลุ่มในการผลิตน้ำกล้วยหอมทอง และสนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อยอดในการผลิตสู่การค้าเชิงพาณิชย์

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี