คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เตรียมลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เตรียมพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

                วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะทำงานด้านบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบนายญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเขาย้อย และนายประพิน แสงแก้ว ปลัดอำเภอเขาย้อย เพื่อนำเสนอแผนดำเนินการและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

             โดยในปี 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลหนองชุมพล ด้วยการจัดทำโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก (1 คณะ 1 อำเภอ) ซึ่งจะจัดกิจกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน