กิจกรรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือน ธันวาคม 2562

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะแก้คะแนนความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม

“สวดมนต์ข้ามปี”

เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

 

>> ดาวน์โหลดเอกสารแก้คะแนนฯ <<
Download