การขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารกองประจำการ

นักศึกษาที่จะต้องทำเรื่องผ่อนผันทหาร มีเกณฑ์ดังนี้

เป็นนักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2542
และไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชั้นปีที่3

กำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอผ่อนผัน
ตั้งแต่บัดนี้ 27 ธันวาคม 2562
?ณ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

หากพ้นกำหนดดังกล่าว
นักศึกษาต้องรับการคัดเลือกทหารกองประจำการตามปกติ

??หมายเหตุ : เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องเข้ารับคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการตามปกติ และกรณีนักศึกษาต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องดำเนินการผ่อนผันฯ ให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเรียก(สด.35) ขอรับได้ที่สำนักงานสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาของนักศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2562

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่งานพัฒนานักศึกษา (พี่เค)
โทร.032-708694 #งานพัฒนานักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร  >>>   1.แบบฟอร์ม | 2.ประกาศ