สื่อสารองค์กรเดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน ม.

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

         วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2565  กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เพื่อทำการบันทึกเทปนำไปเผยแพร่ในรายการคุยหลังข่าว ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

            สำหรับการบันทึกเทปในครั้งนี้ ประกอบด้วยการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่อง ประกอบด้วย

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการเป็นผู้นำด้านการอาหาร

  2. การพลิกโฉมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  3. การจัดการพื้นที่แบบบูรณาการ ภายใต้ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา

          ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร