ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งนักวิชาการประวัติศาสตร์ ประจำโครงการศึกษาประวัติศาสตร์เพชรบุรี : ชุมชนบนเส้นทางการค้าโบราณ สังกัดคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 22565

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน