อธิการบดีฯ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อธิการบดีฯ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

         

        หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้บันทึกเทปรายการคุยหลังข่าว ในประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพครู การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ  ความโดดเด่นของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นต้น

       ทั้งนี้ การบันทึกเทปทั้งสองรายการ จะออกอากาศทางช่อง NBT 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ขณะที่วัน – เวลาในการออกอากาศ สามารถติดตามได้ที่เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : งานสื่อสารองค์กร 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี