ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น การจัดซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เคทีพี นำโชค จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน