กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้นำนักศึกษา เปิดบ้านให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการปฐมนิเทศ (ส่วนกลาง) ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

          สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การกล่าวให้โอวาทโดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาใหม่ที่เป็นการกล่าวถึงเข้ามาการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ความสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษาใหม่ โดนนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ที่ได้มากล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย การเก็บคะแนนเครดิต เป็นต้น

       ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับสถานที่ในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน