พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

              เมื่อเวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

              ในพิธี มีการวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวย ถวายราชสักการะ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ

            นอกจากนี้ ในพิธีดังกล่าวยังมีการมอบรางวัลการเขียนเรียงความในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 25 ราย ก่อนที่จะจบกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยการแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

             จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน กองพัฒนานักศึกษายังได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ด้วยการปลูกต้นทองอุไรและต้นยี่เข่ง จำนวนทั้งหมด 70 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาเขตโป่งสลอดในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี