สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมงานประกวดการอ่านทำนองเสนาะ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง”

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการอ่านทำนองเสนาะ สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 1 “เทิดนวทศ นาถปรมราชินี พระพันปีหลวง” รอบชิงชนะเลิศ และมอบหมายให้อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ อาจารย์วิชาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ รองชิงชนะเลิศ ที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี