กิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

                อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการให้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมมอบปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

               ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการหนังสือหายากจากกรมศิลปากร และการออกร้านจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนด้านภาษาไทย จากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี