อธิการบดีฯ เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำบุคลากรในสังกัดและนักศึกษา
เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

             จากนั้นเวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี